STYRET

Krister Vold | Styreleiar

Annette Nilssen Vold | Nestleiar

Vidar Eidesvik

Rune Vold

Andreas Tislavoll

Kåre Andreas Cederström

Martin Lønning

Johnny Olson

Emil Eidesvik

Annika Vold