MEDLEMSKAP

  Idretten er ein svært viktig del av oppveksten til mange barn og unge. Derfor ynskjer Bømlo Idrettslag å legge til rette for at flest mogleg får eit godt tilbod innan idrett. Det er medlemmene som er sjølve fundamentet til idrettslaget, og til meir medlemmer til stødigare står idrettslaget.
  Me ynskjer alle velkommen som medlem i klubben. Bømlo Idrettslag skil mellom aktive medlemmer og støttemedlemmer, men uansett medlemskap kan du vera med å påverka utviklinga og framtida i idrettslaget. Er du fylt 15 år har du stemmerett ved årsmøte og kan fremme forslag og saker.
  AKTIV MEDLEM
  Aktiv medlem betyr at du høyrer til ei eller fleire sportsgrupper i klubben, som for eksempel fotball. Du må derfor betale treningsavgift i tillegg til medlemskontingent. Pengene blir brukt til å forsikra medlemmene og til å drifte idrettslaget. Om du er med på fleire sportsgrupper betalar du kun treningsavgift for ein av dei.
  Bli aktiv medlem
  STØTTEMEDLEM
  Støttemedlemskap er òg eit fullverdig medlemskap, men du høyrer ikkje til ei sportsgruppe, og betalar derfor kun medlemskontingent. Støttemedlemmene er ein viktig bidragsyter for klubben, både økonomisk og for at klubben stiller sterkare i søknad om støtte med fleire medlemmer.
  Bli støttemedlem
  Ta kontakt med medlemsansvarleg for spørsmål.
  Annika Vold | Medlemansvarleg
    medlem@bomlo-il.no
    472 83 846

  MEDLEMSFORDELER

  Som medlem i Bømlo Idrettslag får du fast rabatt hos vår samarbeidspartner, Sport 1 Bømlo. Me jevne mellomrom arrangerer me medlemsdag, der du får enda betre rabattar.

  -20% på alle Adidas-produkter
  -10% på ordinære varer

  Får å få rabatt må du registrere deg i sport 1 Bømlo sitt register. 
  Klikk å registere deg

  SATSAR

  MEDLEMSKONTIGENT

  Denne må alle medlemmer betale.
  kr 200
  Årlig

  TRENINGSAVGIFT BARN

  Gjelder for barn fra 0 til 12 år.
  kr 400
  Årlig

  TRENINGSAVGIFT UNGDOM

  Gjelder for ungdom fra 13 til 16 år.
  kr 600
  Årlig

  TRENINGSAVGIFT A-LAG

  Gjelder for seniorfotball
  kr 800
  Årlig

  TRENINGSAVGIFT OLD-GIRLS

  Gjelder for old-girls
  kr 600
  Årlig

  TRENINGSAVGIFT OLD-BOYS

  Gjelder for old-boys
  kr 600
  Årlig