GRASROTANDELEN

Grasrotandelen gir deg som spelar mogligheit til å vere med og bestemme kva noko av overskotet skal gå til. Du kan sjølv velgje kva lag eller forening som skal få eit beløp tilsvarandeinntil 7 % av din spillinnsats.
Grasrotandelen er ei viktig inntekt for Bømlo Idrettslag, og me set pris på om du velje oss som grasrotmottaker. Her kan du finne statistikk på Bømlo Idrettslags grasrotandel.