Innkalling årsmøte 2024

In Viktig info by Bømlo Idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Bømlo Idrettslag.

Årsmøte holdes 19.mars kl. 20:00 i klubbhuset, Stenersenvegen 3, 5443 Bømlo.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes på epost til styreleder@bomlo-il.no senest 10. mars. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på Bømlo Idrettslags nettside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bømlo Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bømlo Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt:
Epost: styreleder@bomlo-il.no
Telefon: 908 49 481. 

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret