Tørskodd til Ådno

In Viktig info by Bømlo Idrettslag

Då har friidrettsgruppa i Bømlo IL starta prosjektet: «Tørrskodd til Ådno» Kort fortalt er det utplassering og tilrettelegging av plankebruer der det er våtest, både frå Løning og frå Kalavåg. Sparebanken Vest har gitt oss startkapital, material er kjøpt inn lokalt hos Bømlo Bygg og de første seksjonene er no lagt ut på sørsida av Kristifjellet. Det kjem oppdateringer på Bømlo ILs Facebook underveis i prosjektet.