Offentlig Bading

In Viktig info by Bømlo Idrettslag

Svømming Hillestveit Skule

I år som i fjor er det Idrettslaget som tar på seg oppgaven med offentlig bading. Retter en stor takk til alle som stilte opp som vakter i fjor og tidligere år. Ansvarlig for idrettslaget er : Kristen Thorsen tlf. 48896792  –  53424221 Vi åpner mandag 19. november 2007 og holder åpent ut april 2008. Det bli bading mandager og torsdager mellom 17:00 – 19:00

Mandager/ Torsdager :                                                  

 Familiebading/voksne              17:00 – 17:45

gutter/jenter over 10 år             18:00 – 19:00

Priser:

Barn:            25,-

Voksne:          30,-

Familie:          50,-